Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum

Székesfehérvár

Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár Budai út 316.

Kardiológiai kontroll vizsgálat

Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum
8000 Székesfehérvár Budai út 316.
 £ 40.04

Echocardiográfia

Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum
8000 Székesfehérvár Budai út 316.
 £ 65.95