Benyovszky Orvosi Központ

Budapest 08.

Nyelvek

HU

HU

Budapest 08.

1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.

Hypertónia vizsgálati csomag

Hypertónia vizsgálati csomag

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU
Szívultrahang vizsgálat

Szívultrahang vizsgálat

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU
Terheléses EKG vizsgálat

Terheléses EKG vizsgálat

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU
Kardiológiai vizsgálat

Kardiológiai vizsgálat

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU
HOLTER felhelyezés kiértékeléssel

HOLTER felhelyezés kiértékeléssel

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU
Ritmuszavar vizsgálati csomag

Ritmuszavar vizsgálati csomag

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU
EKG vizsgálat kiértékelés nélkül

EKG vizsgálat kiértékelés nélkül

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU
Mellkasi fájdalom vizsgálati csomag

Mellkasi fájdalom vizsgálati csomag

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU
ABPM felhelyezés kiértékeléssel

ABPM felhelyezés kiértékeléssel

Benyovszky Orvosi Központ
1089 Budapest 08. Benyovszky Móric utca 10.
HU