HEALHOP Kft. által üzemeltett HEALHOP internet alapú applikáció

Általános Használati Feltételei (ÁHF)

Jelen ÁHF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak:

Healhop Kft.: a Healhop Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 123. iroda (Halköz üzletház), cégjegyzékszáma: 09-09-029778, adószáma: 26349192-2-09, képviseli: Kövesdi Gábor ügyvezető.

Egészségügyi Szolgáltatás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 3.§ e) pontjában írtak szerinti valamely egészségügyi szolgáltatás.

Egészségügyi Szolgáltató: az a Healhop Kft.-vel szerződést kötő jogi személy vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki a megfelelő engedélyek és jogosultságok birtokában jogosult valamely Egészségügyi Szolgáltatás nyújtására Magyarországon.

Healhop: a Healhop Kft. által fejlesztett, a www.healhop.com honlapon elérhető, olyan internet alapú applikáció, melynek segítségével Egészségügyi Szolgáltatást igénybe venni kívánó személy, Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele érdekében, Egészségügyi Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatba kerülhet. A Healhop személyi számítógépről, továbbá tabletről és okostelefonról is elérhető.

Adatvédelmi Szabályzat: a Healhop Kft. adatvédelmi tájékoztatója az általa kezelt személyes adatok kezelésének feltételeiről, mely megfelel a GDPR rendelkezéseinek.

Páciens: az a személy, aki valamely Egészségügyi Szolgáltatóval a Healhop közbeiktatásával kötött szerződés alapján az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére jogosult.

Költségviselő: az a Healhop-on regisztrált cselekvőképes személy, aki Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele érdekében Egészségügyi Szolgáltatóval, a Healhop közbeiktatásával, a szerződést megköti, mely személy lehet a Páciens, de lehet bármely más harmadik személy is.

Foglalás: Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételének elektronikus kezdeményezése a Költségviselő részéről.

Szolgáltatási Szerződés: Egészségügyi Szolgáltató és a Költségviselő között Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés, melynek alapján az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére a Páciens jogosult.

Időablak: az a naptári napokban megállapítható időtartam, amely alatt valamely Egészségügyi Szolgáltatás a hozzá rendelt díj fizetése ellenében elérhető.

 

Bevezető rendelkezések

A Healhop Kft. szerződést kötött Egészségügyi Szolgáltatókkal melynek tárgya, hogy a szerződött Egészségügyi Szolgáltató által nyújtott valamely Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele érdekében harmadik személy és az Egészségügyi Szolgáltató, mint közvetítő között Szolgáltatási Szerződést hozzon létre, illetve egyes esetekben Szolgáltatási Szerződést kössön az Egészségügyi Szolgáltató nevében, a Healhop igénybevételével. A jelen ÁHF célja és tárgya, hogy szabályozza a Szolgáltatási Szerződés létrejöttéhez szükséges jogviszonyt a Költségviselő és a Healhop Kft. között.

A Healhop-on keresztül a Healhop Kft. egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül Egészségügyi Szolgáltatók Egészségügyi Szolgáltatást hirdethetnek, promótálhatnak és annak igénybevételére a Healhop-on regisztrált Költségviselővel Szolgáltatási Szerződést köthetnek.

Amennyiben a Költségviselő a Healhop igénybevételével valamely Egészségügyi Szolgáltatásra Foglalást hajt végre, úgy a Költségviselő és a kiválasztott Egészségügyi Szolgáltató között, a kiválasztott Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére, a jelen ÁHF szerinti feltételek teljesülése esetén, szerződéses kapcsolat, Szolgáltatási Szerződés jön létre. A Szolgáltatási Szerződés létrejöttétől kezdődően a Healhop Kft. kizárólag közvetítő szerepet tölt be a Költségviselő és a kiválasztott Egészségügyi Szolgáltató között.

A Healhop Kft. semmilyen egészségügyi szolgáltatást nem nyújt, vagy ilyen szolgáltatást nem biztosít, illetve ezeknek nem viszonteladója.

A Healhop kizárólag személyes, és nem kereskedelmi célokra használható fel. Ennek megfelelően a Healhop-on feltüntetett tartalmak vagy információk, szoftverek, foglalások, szolgáltatások újraeladása, deep-linkelése, felhasználása, másolása, megfigyelése (pl.: spider, scrape), feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve versenytársi tevékenységből vagy célból nem engedélyezett.

 

1. Regisztráció

1.1 A Healhop használata érdekében a Költségviselő regisztrál a Healhop felületén. Ennek során az alábbi adatokat adja meg:
vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó

1.2 A regisztráció befejezésekor a Költségviselő elolvassa, és ezt követően elfogadja a megfelelő négyzet kipiálásával a jelen ÁHF-t, továbbá a Healhop Kft. Adatvédelmi Szabályzatát. Az ÁHF, illetve az Adatvédelmi Szabályzat el nem fogadása esetén a regisztráció nem fejezhető be. A regisztráció Healhop Kft. részére történő megküldése érdekében a Költségviselő a „Létrehoz” (Create) gombra kattint.

1.3 A Regisztráció megküldését követően a Healhop Kft. a Költségviselő részére, a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus levelet küld. A Költségviselő a regisztrációt úgy fejezi be, hogy az ezen elektronikus levélben lévő linkre kattint, mellyel a Költségviselő regisztrációja a Healhop rendszerében megtörténik.

2. Belépés a Healhop rendszerébe, kilépés a rendszerből, nyilatkozatok a Healhop rendszerében

2.1 A Healhop-ba kizárólag regisztrált felhasználó jogosult belépni. A Healhop-ba a Költségviselő a regisztráció során megadott felhasználó nevével és jelszavával jogosult belépni.

2.2 A Healhop Kft. a regisztrált Költségviselő felhasználó nevével és jelszavával belépő személy Healhop felületén tett valamennyi nyilatkozatot úgy tekinti, hogy azokat a Költségviselő személyesen tette meg.

2.3 A Healhop használatának befejezésekor ajánlott, hogy a Költségviselő a Healhop rendszeréből a „Kijelentkezés” (Sign out) fülre kattintva lépjen ki.

3. Egészségügyi Szolgáltatók és Egészségügyi Szolgáltatások

3.1 A Healhop-on kizárólag olyan Egészségügyi Szolgáltatók ajánlanak Egészségügyi Szolgáltatást, amelyekkel ennek érdekében a Healhop Kft. szerződést kötött.

3.2 A Healhop-on megjelenő valamennyi Egészségügyi Szolgáltatás rövid ismertetője, igénybevételének feltételei, így különösen, de nem kizárólagosan

 (a) a Páciens által történő igénybevétel tekintetében fontos egészségügyi feltételek,

 (b) az Egészségügyi Szolgáltató által az Egészségügyi Szolgáltatás Foglalása esetén alkalmazott szerződési feltételek,

 (c) az Egészségügyi Szolgáltatás Foglalása esetén az igénybevétel esetleges lemondásának -, illetve módosításának feltételei és költségei,

továbbá

 (d) az Egészségügyi Szolgáltatást nyújtó Egészségügyi Szolgáltató legfontosabb adatai és esetlegesen az Egészségügyi Szolgáltató értékelése

a kiválasztott Egészségügyi Szolgáltatásnál jelennek meg.

3.3 Az Egészségügyi Szolgáltatással kapcsolatosan a Healhop-on közölt információk és feltételek az Egészségügyi Szolgáltatóktól beszerzett adatokon alapulnak. Annak ellenére, hogy a Healhop Kft. minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy megfelelőek és valósak legyenek, azokat a Healhop Kft. ellenőrizni nem képes és így nem szavatolja azt, hogy az Egészségügyi Szolgáltatásnál feltüntetett valamennyi információ és feltétel pontos, teljes körű vagy a valóságnak teljes mértékben megfelelő.

4. Időablak

4.1 Valamennyi Egészségügyi Szolgáltatás a Healhopon megjelölt időtartamon belül (a megjelölt kezdő naptól a megjelölt utolsó napig) az ún. Időablakban érhető el, az ott közölt mennyiségben.

4.2 Előfordulhat, hogy az adott Egészségügyi szolgáltatásra leadott Foglalás olyan mennyiséget ér el az Időablak időtartamán belül, hogy az adott Egészségügyi Szolgáltatást biztosító Egészségügyi Szolgáltató teljesíteni már nem képes. Ennek elkerülése érdekében a Healhop Kft. tájékoztatás céljából valamennyi Egészségügyi Szolgáltatás tekintetében jelzi az Időablakon belül még elérhető Egészségügyi Szolgáltatás mennyiségét.

4.3 Előfordulhat, hogy az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésének egésze – így különösen, de nem kizárólagosan a választott Egészségügyi Szolgáltatás elérhetősége, az arra előírt szabályok, illetve orvosi protokoll, illetve a Páciens egészségügyi állapota vagy egyéb más okból - nem az Időablakon belül történik meg. A Healhop Kft. az erre vonatkozó tájékoztatást igyekszik megadni az adott Egészségügyi Szolgáltatásnál, azonban e körben teljes körű tájékoztatást nem tud nyújtani sem a Költségviselőnek, sem a Páciensnek.

5. Szolgáltatási Szerződés létrejötte

5.1 Költségviselő a kiválasztott Egészségügyi Szolgáltatás választott Időablakban való elérhetősége érdekében az Egészségügyi Szolgáltatónál a Foglalás gombra klikkeléssel kezdeményezheti Szolgáltatási Szerződés megkötését, mely szerződéskötési igényről, mint ajánlatról a Healhop rendszerén keresztül értesül az Egészségügyi Szolgáltató.

5.2 A Költségviselő a Foglalást követően a „Foglalások” (Reservations) lapfülön menüpontjaiban tájékozódhat a Szolgáltatási Szerződés megkötése állapotáról és ugyanitt történik meg az Egészségügyi Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevétele érdekében a Páciens Egészségügyi Szolgáltatónál történő személyes megjelenésére vonatkozó időpont egyeztetés. A Foglalást követően az Egészségügyi Szolgáltató a foglalt Egészségügyi Szolgáltatás megkezdésére időpont javaslatokat küld a Költségviselő részére. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató a foglalt Egészségügyi Szolgáltatás megkezdésére küldött időpontjai valamelyikét a Költségviselő elfogadja, úgy az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatási Szerződés a Költségviselő és az Egészségügyi Szolgáltató között a Költségviselő elfogadásával létrejön.

5.3 A Foglalással a Költségviselő elfogadja

 (a) az Egészségügyi Szolgáltató által a foglalt Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, Healhop-on közzétett feltételeket, továbbá az Egészségügyi Szolgáltató Szolgáltatási Szerződés teljesítésére vonatkozó, ugyancsak a Healhop-on elérhető szerződési feltételeit, így különösen, de nem kizárólagosan azt, hogy a Szolgáltatási Szerződés milyen feltételekkel módosítható, attól milyen feltételekkel lehet elállni, illetve azt felmondani,

 (b) hogy az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges időpont egyeztetések a Healhop-on keresztül valósuljanak meg a Költségviselő és az Egészségügyi Szolgáltató között,

 (c) hogy a Healhop Kft. e-mailt küldjön a Költségviselő részére, melyben értékelheti és véleményezheti az Egészségügyi Szolgáltatót és az általa nyújtott Egészségügyi Szolgáltatást.

5.4 A Healhop Kft. ezúton is tájékoztatja a Költségviselőt arról, hogy

 (a) a megkötendő Szolgáltatási Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül,

 (b) A Healhop Kft. rögzíti legalább a Szolgáltatási Szerződés létrejöttét, annak idejét, a szerződő feleket, a Szolgáltatási Szerződés kedvezményezettjét, mint Pácienst, annak tárgyát, díját,

 (c) a megkötött Szolgáltatási Szerződés a megkötésétől számított legalább 1 évig utóbb hozzáférhető,

 (d) a szerződés nyelve a Healhop-on kiválasztott nyelv,

 (e) a Healhop Kft. szolgáltatási tevékenységét magatartási kódex nem szabályozza.

6. Személyes adatok kezelése

6.1 A Regisztráció során a Költségviselő elfogadja a Healhop Kft. Adatvédelmi Szabályzatát és Sütikről (Cookies) szóló tájékoztatóját.

6.2 Amennyiben a Költségviselő és a Páciens nem azonos személy, úgy a Költségviselő felelőssége az és a Költségviselő gondoskodik arról, hogy a Páciens személyes adatai Healhopra történő feltöltésére és azok Egészségügyi Szolgáltató részére történő továbbítására, továbbá azok Healhop Adatvédelmi Szabályzata szerinti adatkezelésére a Költségviselő rendelkezzen a Páciens erre vonatkozó felhatalmazásával és hozzájárulásával.

7. A Díj

7.1 A Healhop-on elérhető Egészségügyi Szolgáltatás díja az adott Egészségügyi Szolgáltatáshoz rendelt Időablakokban jelenik meg. A díj mindig tartalmazza az Egészségügyi Szolgáltatást terhelő valamennyi adót, így különösen az alkalmazott általános forgalmi adót. A megjelenő díj kizárólag az Egészségügyi Szolgáltatáshoz rendelt Időablak időtartama alatt érvényes.

7.2 Ha az Egészségügyi Szolgáltatásnál más nem kerül megjelölésre, úgy a Költségviselő, illetve a Páciens a Healhop Kft. azon a tevékenységéért, hogy a Költségviselő és az Egészségügyi Szolgáltató között Szolgáltatási Szerződés megkötésében közreműködik, díjat nem fizet a Healhop Kft.-nek.

7.3 A Költségviselő az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére létrejövő Szolgáltatási Szerződés rendelkezései szerint köteles díjat fizetni az Egészségügyi Szolgáltatónak.

7.4 A Healhop-on a fizetendő díjak magyar forintban jelennek meg, de a díjak egyéb valutában való kiszámíthatósága érdekében a Healhop-on valutaváltó is elérhető, azonban az ennek a segítségével kiszámított, más valutában (pl. Euroban, amerikai dollárban) megjelenő összeg kizárólag informatív jellegű, így nem tekinthető pontos és valós idejű megbízható adatnak.

8. Felelősség

8.1 A Healhop Kft. nem vállal felelősséget

 (a) a Healhop felületén rögzített bármely hibás adatért,

 (b) a Healhop felületén megjelenő esetleges hibákért, ideértve az esetleges elektronikus nyomdai hibákat is, továbbá a nyilvánvaló hibákért,

 (c) a Healhop elektronikus elérhetőségének állandóságáért, az elektronikus elérhetőség esetleges megszakadásáért, ideértve a Healhop vagy annak bármely szolgáltatása bármely ideiglenes illetve részleges meghibásodásáért, javításáért, fejlesztését vagy karbantartásáért,

 (d) a pontatlan, félrevezető vagy valótlan adatokért vagy információk hiányos közléséért,

 (e) a Szolgáltatási Szerződés létrejöttéért, illetve annak szerződésszerű teljesítéséért,

 (f) egyetlen Egészségügyi Szolgáltató, vagy az általa nyújtott felszereltség, helyszín, termék vagy szolgáltatás minőségéért, szolgáltatásai szintjéért, ajánlásáért és hirdetéséért, illetve nem tekinti feladatának azt, hogy ezeket ellenőrizze.

8.2 Az Egészségügyi Szolgáltatást teljesítését vállaló Egészségügyi Szolgáltató felel a Healhop-on az Egészségügyi Szolgáltatással kapcsolatosan megjelenő valamennyi feltüntetett információért, így különösen, de nem kizárólagosan a megállapított díjakért, az Egészségügyi Szolgáltató szerződéses feltételeiért és azok pontosságáért és jogszerűségéért, au alkalmazandó egyéb szabályzatok pontosságáért és jogszerűségéért, az információk pontosságáért, teljességéért és valódiságáért.

8.3 A Healhop Kft. kizárólag azért felelős, hogy

 (a) a Healhop a magyar jogszabályoknak megfelelően működik,

 (b) a Healhop-on keresztül Szolgáltatási Szerződés köthető a jelen ÁHF feltételei szerint Egészségügyi Szolgáltatóval,

 (c) a Healhop Kft. jogosult arra, hogy a Healhop-on megjelenő egyes Egészségügyi Szolgáltatások igénybevétele érdekében Egészségügyi Szolgáltatóval történő Szolgáltatási Szerződés megkötését elősegítse a Healhop-on keresztül.

9. Szellemi Alkotások tulajdonjoga

9.1 A Healhop és annak szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, illetve a www.healhop.com-on vagy azon keresztül elérhető, található vagy általa alkalmazott valamely szoftver, továbbá a Healhop-on megjelenő valamennyi szellemi alkotás, ideértve a grafikai megjelenéseket, a struktúrát, információ, valamint a Healhop név, és annak a Healhop-on megjelenő bármely formája, mint védjegy a Healhop Kft. tulajdonát képezik, az azokkal kapcsolatos szerzői jogi, illetve egyéb szellemi alkotásokkal kapcsolatos valamennyi jogosultság a Healhop Kft.-t illeti meg, így ezeket a Healhop Kft. kifejezett engedélye nélkül semmilyen körülmények között nem lehet semmilyen módon sokszorosítani, felhasználni, hivatkozni, kiadni, hirdetni, reklámozni, integrálni, kisajátítani, kombinálni vagy más módon felhasználni.

10. Az ÁHF Hatálya, közzététele

10.1 A Jelen ÁHF rendelkezései 2019. február hó 1. naptól hatályosak.

10.2 A jelen ÁHF esetleges módosítását a Healhop Kft. a www.healhop.com honlapon a módosítás hatályba lépését megelőző tizenötödik napon közzéteszi.

 

Kelt: Budapest, 2019. január 31.

Kövesdi Gábor
ügyvezető
Healhop Kft.